Từ khoá: Vitamin E đẹp da

Vitamin E có làm đẹp da không?

Vitamin E có vai trò quan trọng đối với cơ thể như bảo vệ màng các tế bào, điều hòa quá trình biến dưỡng một số chất sinh học cần thiết đối với cơ thể. Các loại thực phẩm thiên nhiên giàu vitamin E như: mầm các...

Xem thêm